Bevorderingvereistes

 

 

% Vlakke Beskrywing
80 - 100 7 Uitmuntende prestasie
70 - 79 6 Verdienstelike prestasie
60 - 69 5 Beduidende prestasie
50 - 59 4 Voldoende prestasie
40 - 49 3 Matige prestasie
30 - 39 2 Basiese prestasie
0 - 29 1 Ontoereikende prestasie
Bevorderingsvereistes vir graad 1 - 3:
Vlak 4 in die Moedertaal.
Vlak 3 in Wiskunde en Engels Eerste Addisionele Taal.
Vlak 2 in Sotho
Vlak 2 in Lewensvaardighede
'n Leerder wat nie aan die bevorderingsvereistes voldoen nie, kan na die volgende graad bevorder word om te verhoed dat 'n leerder, met die uitsondering van graad R, in die Grondslagfase vir 'n periode langer as vier jaar terruggehou word.
Bevorderingsvereistes vir graad 4 -6:
Vlak 4 in die Moedertaal.
Vlak 3 in Wiskunde en Engels Eerste Addisionele Taal.
Vlak 2 in twee van die oorblywende drie vakke behaal.
Die Promosiepunt (Jaarpunt 75%/Eksamenpunt 25%) is dus ook die punt wat op die rapport vir die vierde kwartaal verskyn.
Bevorderingsvereistes vir graad 7:
Vlak 4 in die Moedertaal.
Vlak 3 in Wiskunde en Engels Eerste Addisionele Taal.
Vlak 3 in enige drie van die ander vereiste vakke.
Vlak 2 in enige twee van die ander vereiste vakke behaal.
Die promosiepunt (Jaarpunt 40%/Eksamenpunt 60%) is dus die punt wat op die rapport vir die vierde kwartaal verskyn.