Leeskultuur

Lees is lekker

Biblioteek

Leeshoekie

Boekuitstalling

"Hoe meer jy LEES hoe meer sal jy weet. Hoe meer jy LEER hoe meer sal jy bereik."

By Tjokkies vestig ons 'n leeskultuur deur die leerders aan te moedig om die biblioteek tydens pouse en na skool te besoek en die leeshoekies in die klas te gebruik. Boekuitstallings word gereeld gehou om leerders se belangstelling te prikkel.