Vakke

GRONDSLAGFASE:
GRAAD 1 - 3

 • Afrikaans (Moedertaalonderrig)
 • Engels (Eerste Addisionele Taal)
 • Sotho (Tweede Addisionele Taal)
 • Wiskunde
 • Lewensvaardighede

INTERMEDIÊRE FASE:
GRAAD 4 - 6

 • Afrikaans (Moedertaalonderrig)
 • Engels (Eerste Addisionele Taal)
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskappe en Tegnologie
 • Sosiale Wetenskappe
 • Lewensvaardighede

JUNIOR SEKONDÊRE FASE:
GRAAD 7

 • Afrikaans (Moedertaalonderrig)
 • Engels (Eerste Addisionele Taal)
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskappe
 • Tegnologie
 • Sosiale Wetenskappe
 • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
 • Lewensoriëntering
 • Skeppende Kunste