Visie

Tjokkies rus die leerlinge op ‘n kaalvoetmanier toe om die skoene van die toekoms gemaklik vol te staan.

Missie

Om godsdienstige waardes en norme te handhaaf, te vestig en uit te bou deur:

  • Op ‘n gebalanseerde wyse hoë opvoedkundige standaarde te handhaaf.
  • Respek te hê vir ...
  • Leerlinge toe te rus om hulle volle potensiaal te bereik deur visie en waagmoed aan die dag te lê.
  • Leerlinge te ondersteun in die groei na geloof, leergierigheid, kreatiwiteit en selfstandigheid.
  • Leiers te ontwikkel wat verantwoordelikheid en eienaarskap aanvaar vir wat hulle doen.
  • Leerlinge toe te rus met die wete dat (net) hulle beste goed genoeg is.